Commerce EasyPayBG

Вече има поне един български метод на разплащане за commerce на drupal 7 с демо на http://commerce.d7.demo.sysw.info/. Необходимите rules и views вече се инсталират автоматично. Това е по-скоро съобщение - подробности за промените могат да се видят в гит-лога http://drupalcode.org/project/commerce_easypaybg.git, сваляне от http://drupal.org/project/commerce_easypaybg.

редакция:
Как да проверите дали на вашия сайт ще работи? Инсталирайте модула. Инсталирайте модула Devel. Покажете блока Execute PHP. В блока поставете следния код и въведете КИН и secret на тези от вашия акаунт в epay.bg (в правите единични кавички) и натиснете бутона Execute:

$time = time();
//merchant ID (secret)
$secret = '';
//merchant ID (KIN)
$min = '';
$order_total = 23;
$invoice = 102;
$exp_date = $time + (60*60*24*3);
$exp_date = date('d.m.Y h:i:s', $exp_date);
$description = 'test order description';
 
$data = 'MIN=' . $min . "\n" .
'INVOICE=' . $invoice . "\n" .
'AMOUNT=' . $order_total . "\n" .
'EXP_TIME=' . $exp_date . "\n" .
'DESCR=' . $description;
 
$encoded_data = base64_encode($data);
$checksum = hmac('sha1', $encoded_data, $secret);
 
$ep_urls = 'devep2.datamax.bg/ep2/epay2_demo';
$url_get = 'https://' . $ep_urls . '/ezp/reg_bill.cgi?ENCODED=' . $encoded_data . '&CHECKSUM=' . $checksum;
 
$ch = curl_init($url_get);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$response = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
$curl_error = curl_error($ch);
curl_close($ch);
 
dpm($response);
dpm($curl_error);

Съобщение подобно на "IDN=2808848663" означава, че всичко е наред и това е номера за плащане.

Category: