Експериментален модул с Rules, Ubercart 3, Mobio sms

uc_mobio - Модула имплементира разплащателен метод за Ubercart3 чрез sms-и през mobio. Начин на работа: създават се услуги в мобио с различна цена съответстваща на цената на продуктите които се продават. В сайта се създават правила за различните услуги/цени/. На настоящия етап може да се поръчва един продукт в една поръчка. Желаещите да го доразвият могат да вземат кода от https://github.com/svetlio/uc_mobio.

Това е експериментален проект. Същевременно нищо не пречи който има желание и възможност да го доразвие. Метода на плащане е интегриран като правила (Rules) - за всяка услуга се създава Rule. Демо на http://uc-mobio.d7.demo.sysw.info/

Следва кода на две услуги/цени като rules. Кода по отделно може да се импортне директно в Rules и да се променят номерата на услугите:

{ "rules_uc_sms_payment_service_a" : {
  "LABEL" : "UC SMS payment service A",
  "PLUGIN" : "reaction rule",
  "TAGS" : [ "UC SMS" ],
  "REQUIRES" : [ "rules", "uc_order", "uc_mobio" ],
  "ON" : [ "uc_sms_code_insert" ],
  "IF" : [ { "text_matches" : { "text" : [ "service-id" ], "match" : "20363" } } ],
  "DO" : [
   { "uc_order_update_status" : { "order" : [ "order" ], "order_status" : "payment_received" } }
  ]
 }
}
{ "rules_uc_sms_payment_service_b" : {
  "LABEL" : "UC SMS payment service B",
  "PLUGIN" : "reaction rule",
  "TAGS" : [ "UC SMS" ],
  "REQUIRES" : [ "rules", "uc_order", "uc_mobio" ],
  "ON" : [ "uc_sms_code_insert" ],
  "IF" : [ { "text_matches" : { "text" : [ "service-id" ], "match" : "20364" } } ],
  "DO" : [
   { "uc_order_update_status" : { "order" : [ "order" ], "order_status" : "payment_received" } }
  ]
 }
}

Би бил подходящ за продажба на файлове, но вероятно може да измислите и друго ;).

демо

Успех.

Category: