WS Slideshow модул за Друпал 7

WS Slideshow for Drupal 7

WS Slideshow е приложение за галерия направено на flash (повече инфо на неговата страница http://www.ws-slideshow.com/). Има възможност за показване на няколко албума, и преглед на снимката на цял екран. Тъй като търсех галерия с такива възможности, това логично доведе до модул за интегрирането й в Друпал. След смяна на няколко концепции за реализиране като модул за Друпал, в крайна сметка пуснах стабилно издание - http://drupal.org/project/ws_slideshow.
Албумите със снимки са нодове и магат да се преглеждат по отделно. Както и да се преглеждат всички нодове Албум (WS Slideshow node) на /ws-slideshow. Има някои основни настройки които могат да се задават - размер на паното за нодовете, размер на паното за всички, размер на thumbnails.

Демо на http://d7.demo.sysw.info/