Използване на views за извеждане на съдържание от custom таблица от базата данни

Сигурно има много сценарии, при които да имплементираме наши идеи с views. Тук ще разгледам:

 • Как да изведем данни от наша независима таблица - например когато събираме собствени статистически данни и
 • Как да изведем данни от наша таблица, които са свързани с нод

Как да изведем данни от наша независима таблица - например когато събираме собствени статистически данни

Като си напишем собствен модул (в конкретния случай той се казваt fv_stats и всички следващи hooks в кода са конкретизирани за него), който събира данни от потребителите на сайта ни и ги пише в собствена таблица, е редно да може някъде да можем да разгледаме тези данни. Възможно е да го направим, като създаваме собствени отчети за всяко изискване индивидуално. А може да позволим на views да "вижда" нашата таблица и полета и с него да направим гъвкава отчетна страница с няколко клика.

Ако нашата таблица е

function fv_stats_schema() {
 $schema = array();
 
 $schema['fv_stats'] = array(
  'description' => 'Collect user data',
  'fields' => array(
   'id' => array(
    'description' => 'The id.',
    'type' => 'serial',
    'size' => 'small',
    'unsigned' => TRUE,
    'not null' => TRUE,
   ),
   'sess_id' => array(
    'description' => 'sess_id.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 50,
   ),
   'ip' => array(
    'description' => 'Visitor ip.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 20,
   ),
   'time' => array(
    'description' => 'time',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 20,
   ),
   'email' => array(
    'description' => 'Visitor email.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 40,
   ),
   'city' => array(
    'description' => 'Visitor city.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 30,
   ),
   'nationality' => array(
    'description' => 'Visitor nationality.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 30,
   ),
   'browser' => array(
    'description' => 'Visitor browser.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 30,
   ),
   'platform' => array(
    'description' => 'Visitor platform.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 30,
   ),
   'useragent' => array(
    'description' => 'Useragent platform.',
    'type' => 'varchar',
    'length' => 300,
   ),
  ),
  'primary key' => array('id'),
 );
 return $schema;
}

възможно ли да направи views с нейните полета, включително за сортиране и филтри?

Правилно, възможно е :).

достатъчно е в .module файла да включим

function fv_stats_views_api() {
 return array(
  'api' => 3,
  'path' => drupal_get_path('module', 'fv_stats'),
 );
}

и да създадем файл с име fv_stats.views.inc в папката на нашият модул със следния код:

function fv_stats_views_data() {
 $data['fv_stats']['table']['group'] = t('First visit');
 $data['fv_stats']['table']['base'] = array(
  'field' => 'id',
  'title' => t('First visit data'),
  'help' => t('Stores user first visit user input information.'),
  'weight' => 10,
 );
 
 $data['fv_stats']['id'] = array(
  'title' => t('ID'),
  'help' => t('ID of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['ip'] = array(
  'title' => t('IP'),
  'help' => t('IP of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['sess_id'] = array(
  'title' => t('sess_ID'),
  'help' => t('Sess_ID of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['email'] = array(
  'title' => t('E-mail'),
  'help' => t('Email of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['city'] = array(
  'title' => t('City'),
  'help' => t('City of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['nationality'] = array(
  'title' => t('Nationality'),
  'help' => t('Nationality of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['browser'] = array(
  'title' => t('Browser'),
  'help' => t('Browser of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['platform'] = array(
  'title' => t('Platform'),
  'help' => t('Platform of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 $data['fv_stats']['useragent'] = array(
  'title' => t('Useragent'),
  'help' => t('Useragent of the custom table.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_string',
  ),
  'argument' => array(
   'handler' => 'views_handler_argument_string',
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort',
  ),
 );
 
 $data['fv_stats']['time'] = array(
  'title' => t('Date first visit'),
  'help' => t('Date first visit.'),
  'field' => array(
   'handler' => 'views_handler_field_date',
   'click sortable' => TRUE,
  ),
  'sort' => array(
   'handler' => 'views_handler_sort_date',
  ),
  'filter' => array(
   'handler' => 'views_handler_filter_date',
  ),
 );
 
 return $data;
}

Това е. Вече имаме налични всички полета на нашата таблица във views. Когато създаваме нов views, имаме допълнителен тип "First visit data".

Следва:

Как да изведем данни от наша таблица, които са свързани с нод