Какво представляват формите

Начин за потребителите на сайта да въвеждат данни.

—Примери за форма
Login, Register, node/add/article ...