Създаване на "меню" от термини

Тук ще направим с views потребителско меню от термините на един речник.

За пример какво да очакваме като резултат може да разгледате блока Categories вляво. Кода за импорт на такова views е в прикачения файл.

При първоначално създаване е важно да отбележа от опциите на Show (първия слайд) да се избере Taxonomy terms. За нашето меню е необходим блок, затова избираме при създаването да се създаде първоначално като блок.

Задаваме:

  • Format:HTML list
  • Show:Fields

с поле Taxonomy term: Name. В настройките на полето опцията Link this field to its taxonomy term page обикновено е включена. За нашите цели това не е необходимо, затова махаме отметката. С включен чекбокс, тази опция ще направи линк с подразбиращият се за системата път към термин taxonomy/term/tid. Нашите намерения са малко по-други - ние вече си направихме подобна целева страница с views, която е с път какъвто ние искаме - categories/% (categories/term name). Остава да направим меню с линкове, които да имат този път. Точно това ще постигнем със сегашното views Categories.
Докато сме в настройките на полето, в секцията REWRITE RESULTS задаваме настройки за него както са на втория слайд:

  • избираме Output this field as a link, което ще отвори наколко допълнителни полета
  • Link path въвеждаме categories/[name]
  • Link class въвеждаме category

С това приключи сложната работа по създаване на това меню. Оства да отидем в конфигуриране на блокове и да го покажем в избран регион на сайта.

Създаване на views с Taxonomy terms
Въвеждане на друг път за линковете