Създаване на страница/блок със съдържание с аргументи

Типичен пример за views с аргумент е views с име Taxonomy term (по подразбиране е изключено)(първия слайд). В Drupal 7 views 3 въпросните аргументи са именувани CONTEXTUAL FILTERS, затова занапред ще ги наричам така - контекстен филтър. Спомняте си как се задават филтри в предния пост - те са зададени конкретни стойности и се задават от администратор на сайта. Контекстуалните филтри обаче се взимат динамично от съдържанието на страницата която се показва - те са динамичен (или контекстен) филтър, идват от контекста. За такъв филтър може да служи стойността на всяко поле от нашето съдържание.

Следва: Да направим views с контекстуален филтър Наименование на термин.

Въпросното views, за което стана дума няколко реда по-горе - Taxonomy term има зададен за контекстен филтър термин, като очаква неговият id (втори слайд). Това означава, че като посетим страница taxonomy/term/tid (където tid е id на термин от който и да е речник) ще получим на страницата списък с нодовете на които е зададен този термин.

Ние ще променим малко този начин на работа. За да запазим оригиналното views Taxonomy term ще му направим клонинг. В новото views ще сменим очакваната стойност за контекстуалния филтър да бъде не id на термина, а неговото име. Причината за това е да имаме директно "чисти" url адреси като example.com/categories/views например за термин Views и то без да ползваме alias на системния адрес. Също така ще ползваме това views за целева страница където ще се извеждат резултатите на Създаване на "меню" от термини когато адреса се посети от бот. За потребителите, които кликат ще същата информация ще се зарежда чрез ajax. Но това по-натам.

Сега да се върнем на контекстните филтри. С клониране Views Taxonomy term влизаме в настройката на Configure contextual filter: Content: Has taxonomy term ID (with depth) и променяме Filter value type на Term name converted to Term id (третия слайд). В PAGE SETTINGS променяме Path: на categories/% (четвъртия слайд).

С това приключи частта по views с контекстни филтри. Ако искате да видите резултат от работата си на този етап, посетете адрес като yoursite.com/categories/term name, където term name е произволен термин съществуващ във вашият сайт.

Следва Създаване на "меню" от термини

views Taxonomy term - използване на аргументи
taxonomy/term/tid
Term name converted to Term id
задаване на път на views page с argument