batch

Управление на batch процеси

batch operations

Интерфейса на Batch operations е изключително удобен. Използва се, когато трябва да се предостави UI на администратор, модератор и др. за стартиране на процеси, които могат да отнемат повечко време - доста повече от разрешения timeout за отговор от сървъра, който би прекратил стартираната на страницата операция. Такива са масово обновяване на съдържание по някакви критерии, или изтегляне на данни от други системи.