Drupal sites, modules, themes development

Замяна на пътя на img в node

Лесната работа с изображение си има някои недостатъци. Поставяйки изображение директно в нод използваме статичния път на изображението. В процес на разработка - на локална инсталация, се натрупват доста нодове в които са поставени така нещата. За щастие може с няколко реда код след като качим проекта онлайн да сменим всички пътища на изображенията с нови.

theming image with style

Как лесно да манипулираме изображения със създадените в сайта стилове? Изхода може директно да отпечатаме в който и да е .tpl.php или да го върнем в променлива от функция в модул или templdte.php.
Следващия код показва как да отпечатаме изхода директно в node.tpl.php.