Drupal sites, modules, themes development

Placeholder types

@variable — Use this style of placeholder for most use-cases. Special characters in the text will be converted to HTML entities.

%variable — Use this style of placeholder to pass text through drupal_placeholder() which will result in HTML escaped text, then wrapped with tags.

:variable — Use this style of placeholder when substituting the value of an href attribute. Values will be HTML escaped, and filtered for dangerous protocols.

Category: 

Блок с линкове на локалните инсталации

Ситуацията е такава, че във всеки момент имам между 10 и 30 инсталации /проекта/ инсталирани на локалната машина. И искам да имам удобен начин да виждам линкове към тях без да ги вкарвам всичките букмарковете на браузъра. Те не са статични - постоянно изтривам и правя нови - за тест най-често.
Затова използвам една инсталация на Друпал на localhost като отправна точка, а също и като система за водене на бележки понякога. Тя има линк в букмарк бара на компютъра и в 9 от 10 часа примерно стои заредена в първия таб на браузъра.

Category: