Drupal sites, modules, themes development

Създаване на Action за потребителски модул

Views bulk operations actions

Модула "Avatar selection" от DO ни дава възможност да имаме галерия от аватари от които новите потребители могат да избират изображения за свой аватар. Но ако искаме да го използваме и за масово задаване на аватари на вече съществуващи потребители, които нямат аватар? Модула има функционалност за задаване на случаен аватар при регистриране на нов потребител, но няма възможност масово да задаваме аватари на вече регистрирани такива.

Category: 

Компилиране на .less до .css в Drupal-7 Bootstrap sub-theme

Drupal bootstrap

Модула 3.x изисква bootstrap-3+ source (current 3.1.1).

Описанието е за използване на Method 1: Bootstrap Source Files от документацията на модула.

Category: 

Как да използваме git, github и ssh за да имаме синхронизиран код на test и prod на различни сървъри

Използването на git е незаменимо. Освен да имаме на едно и също място различни варианти на един и същи код (приложение, сайт), ние може да използваме git за синхронизиране на приложението на различни сървъри с прости команди като "git push test v2.x", "git push prod 2.0" примерно. Това се извършва от локалната машина, на която разработваме приложението и без използването на други начини като ftp например, да качим направените промени на различните сървъри, където се намира нашето приложение за тестване, и живия сайт например.

field_permissions issue with low php memory

Когато използваме field_permissions модула за задаване на индивидуални права за определени полета, страницата Permissions за задаване на права става огромна. Там се добавят и правата за всяко поле, създадено в сайта. Това разбира се не е чак такъв проблем при 20-50 полета, а при 250? По-големият проблем е, че при запазване някои от правата може и да не съхранят поради липса на памет на сървъра. За да реша този проблем, сметнах за ненужно правата за полета да са в тази страница, още повече, че много по-удобно те се задават в настройките на всяко поле.