Drupal sites, modules, themes development

field_permissions issue with low php memory

Когато използваме field_permissions модула за задаване на индивидуални права за определени полета, страницата Permissions за задаване на права става огромна. Там се добавят и правата за всяко поле, създадено в сайта. Това разбира се не е чак такъв проблем при 20-50 полета, а при 250? По-големият проблем е, че при запазване някои от правата може и да не съхранят поради липса на памет на сървъра. За да реша този проблем, сметнах за ненужно правата за полета да са в тази страница, още повече, че много по-удобно те се задават в настройките на всяко поле.

Drupal-7, compass & bootstrap-sass, Ruby, rvm, sass

Когато работим по различни проекти, понякога се налага да се ползват различни версии на даден gem.
Конкретно това произлезе за мен с bootstrap-sass. Проекти, които са започнати преди година-две и са твърде напред с развитието няма (по една или друга причина) как да се ъпдейтнат до сегашната версия на bootstrap. Затова се налага и помощните инструменти да са със съответните версии. Ключово в случая е версията на bootstrap-sass. Така например за фреймуърка bootstrap-2.3 за Друпал-7 има тема bootstrap-7.x-2.x, а също така и gem трябва да е със съответната версия на bootstrap фреймуърка - bootstrap-sass-2.3, който е правилния за работа. За bootstrap-3 темата е bootstrap-7.x-3.x и съответно изисква да се ползва gem bootstrap-sass-3.0.

Drupal commons - get latest dev

git clone --branch 7.x-3.x http://git.drupal.org/project/commons.git
cd commons

Remove all non .make files

execute

drush make --working-copy build-commons-dev.make

add

ini_set('max_execution_time', 120);

to the end of settings.php, after install this line missing but who care :)

Install

Succes?

Category: