Drupal sites, modules, themes development

Управление на batch процеси

batch operations

Интерфейса на Batch operations е изключително удобен. Използва се, когато трябва да се предостави UI на администратор, модератор и др. за стартиране на процеси, които могат да отнемат повечко време - доста повече от разрешения timeout за отговор от сървъра, който би прекратил стартираната на страницата операция. Такива са масово обновяване на съдържание по някакви критерии, или изтегляне на данни от други системи.

Views - извеждане на съдържание със силата на нашето въображение

Това е темата на сесията, която смятам да представе на тазгодишния http://drupalcamp.bg. Разбира се, ако събере достатъчно гласове и влезе в програмата. Други сесии, на които да присъстваш може да избереш от http://drupalcamp.bg/sessions. Или предложи своя сесия http://drupalcamp.bg/node/add/session.

Colorbox login/register form links

Създаване на блок с два линка - login | register, които след логване се заменят с името на потребителя и logout.

За целта е необходим colorbox с включена подръжка на forms в настройките му.
От следния код се прави/добавя в модул или се добавя в template.php на текущата тема.

Забележка: В случай, че имате в темата вече hook_block_info и/или hook_block_view, добавете съответния код в него.