drupal-7

Drupal-7, compass & bootstrap-sass, Ruby, rvm, sass

Когато работим по различни проекти, понякога се налага да се ползват различни версии на даден gem.
Конкретно това произлезе за мен с bootstrap-sass. Проекти, които са започнати преди година-две и са твърде напред с развитието няма (по една или друга причина) как да се ъпдейтнат до сегашната версия на bootstrap. Затова се налага и помощните инструменти да са със съответните версии. Ключово в случая е версията на bootstrap-sass. Така например за фреймуърка bootstrap-2.3 за Друпал-7 има тема bootstrap-7.x-2.x, а също така и gem трябва да е със съответната версия на bootstrap фреймуърка - bootstrap-sass-2.3, който е правилния за работа. За bootstrap-3 темата е bootstrap-7.x-3.x и съответно изисква да се ползва gem bootstrap-sass-3.0.