Drupal 7

Защита от спам + security

https://www.drupal.org/project/spam_blackhole - auto
https://www.drupal.org/project/spam_detect - auto
https://www.drupal.org/project/honeypot - auto
https://www.drupal.org/project/stop_spam_regs - необходимо е да се въведе собствен списък със забранени домейни.

Category: 

Компилиране на .less до .css в Drupal-7 Bootstrap sub-theme

Drupal bootstrap

Модула 3.x изисква bootstrap-3+ source (current 3.1.1).

Описанието е за използване на Method 1: Bootstrap Source Files от документацията на модула.

Category: 

Drupal-7, compass & bootstrap-sass, Ruby, rvm, sass

Когато работим по различни проекти, понякога се налага да се ползват различни версии на даден gem.
Конкретно това произлезе за мен с bootstrap-sass. Проекти, които са започнати преди година-две и са твърде напред с развитието няма (по една или друга причина) как да се ъпдейтнат до сегашната версия на bootstrap. Затова се налага и помощните инструменти да са със съответните версии. Ключово в случая е версията на bootstrap-sass. Така например за фреймуърка bootstrap-2.3 за Друпал-7 има тема bootstrap-7.x-2.x, а също така и gem трябва да е със съответната версия на bootstrap фреймуърка - bootstrap-sass-2.3, който е правилния за работа. За bootstrap-3 темата е bootstrap-7.x-3.x и съответно изисква да се ползва gem bootstrap-sass-3.0.

Drupal commons - get latest dev

git clone --branch 7.x-3.x http://git.drupal.org/project/commons.git
cd commons

Remove all non .make files

execute

drush make --working-copy build-commons-dev.make

add

ini_set('max_execution_time', 120);

to the end of settings.php, after install this line missing but who care :)

Install

Succes?

Category: 

Експериментален модул с Rules, Ubercart 3, Mobio sms

uc_mobio - Модула имплементира разплащателен метод за Ubercart3 чрез sms-и през mobio. Начин на работа: създават се услуги в мобио с различна цена съответстваща на цената на продуктите които се продават. В сайта се създават правила за различните услуги/цени/. На настоящия етап може да се поръчва един продукт в една поръчка. Желаещите да го доразвият могат да вземат кода от https://github.com/svetlio/uc_mobio.

Category: 

Commerce EasyPayBG

Вече има поне един български метод на разплащане за commerce на drupal 7 с демо на http://commerce.d7.demo.sysw.info/. Необходимите rules и views вече се инсталират автоматично. Това е по-скоро съобщение - подробности за промените могат да се видят в гит-лога http://drupalcode.org/project/commerce_easypaybg.git, сваляне от http://drupal.org/project/commerce_easypaybg.

Category: