Drupal 7

OpenSolr с Faceted search на споделен хостинг

Конфигурирането на ApacheSolr обикновено изисква root достъп до сървъра на който върви. Може ли да направим нещо подобно на споделен хостинг? Да, може - поне там където е този сайт е възможно, пробвайте търсачката на сайта. Всъщност няма инсталиран и стартиран solr сървър, а ползва външна услуга от http://www.opensolr.com/. Еха, супер, а?

Category: 

Colorbox login/register form links

Създаване на блок с два линка - login | register, които след логване се заменят с името на потребителя и logout.

За целта е необходим colorbox с включена подръжка на forms в настройките му.
От следния код се прави/добавя в модул или се добавя в template.php на текущата тема.

Забележка: В случай, че имате в темата вече hook_block_info и/или hook_block_view, добавете съответния код в него.

Замяна на пътя на img в node

Лесната работа с изображение си има някои недостатъци. Поставяйки изображение директно в нод използваме статичния път на изображението. В процес на разработка - на локална инсталация, се натрупват доста нодове в които са поставени така нещата. За щастие може с няколко реда код след като качим проекта онлайн да сменим всички пътища на изображенията с нови.

theming image with style

Как лесно да манипулираме изображения със създадените в сайта стилове? Изхода може директно да отпечатаме в който и да е .tpl.php или да го върнем в променлива от функция в модул или templdte.php.
Следващия код показва как да отпечатаме изхода директно в node.tpl.php.