theme_image_style

theming image with style

Как лесно да манипулираме изображения със създадените в сайта стилове? Изхода може директно да отпечатаме в който и да е .tpl.php или да го върнем в променлива от функция в модул или templdte.php.
Следващия код показва как да отпечатаме изхода директно в node.tpl.php.