php

Замяна на пътя на img в node

Лесната работа с изображение си има някои недостатъци. Поставяйки изображение директно в нод използваме статичния път на изображението. В процес на разработка - на локална инсталация, се натрупват доста нодове в които са поставени така нещата. За щастие може с няколко реда код след като качим проекта онлайн да сменим всички пътища на изображенията с нови.